WhatsApp

Tıbbi Atık Bertarafı

Tıbbi Atık Bertarafı

Tıbbi atıklar miktar olarak az olmalarına rağmen, yüksek oranda risk taşıyan çok önemli bir atık grubudur. Bu atıklar çok miktarda tehlikeli madde içererek, sağlık personeli, hastalar, toplum sağlığı ve çevre açısından büyük bir tehlike oluşturmaktadır.

Tıbbi atıklar; ünitelerden kaynaklanan patolojik ve patolojik olmayan, enfekte, kimyasal ve farmasotik atıklar ile kesici-delici malzemeler ile hastalık etkenleri bulaşmış veya bulaşması muhtemel her türlü; insan doku ve organları, idrar kapları, kan veya plasenta bulaşmış atıklar, bakteri kültürleri, intaniye ve acil servis atıkları, bakteri ve virüs tutucu hava filtreleri, kanlı sargı bezleri ve pamuklu bezler ile diğer pansuman ve ameliyat atıkları, ilaç kutuları, dışkı ve bunlara bulaşmış eşyalar, karantinadaki hastaların atıkları "kırmızı" torbada toplanır. İğne gibi kesici - delici atıklar ise "sarı" enfekte atık kovasına yerleştirilip ağzı kapatıldıktan sonra kırmızı torbaya konur.

Kırmızı torbalar, 100 mikron kalınlığında (çift kat), 60 cm x 85 cm ebadında, sızdırmaya dayanıklı, nem geçirmeyen, normal şartlarda yırtılma ve patlamaya karşı dirençli ve orta yoğunluklu polietilenden yapılmıştır. Üzerinde Uluslararası Klinik Atıklar Amblemi ve "Tıbbi Atık" ibaresi bulunur.

Tıbbi atıklar, Yozgat il genelinde buluan yaklaşık 60 farklı noktadan 2 adet lisanslı araç ile düzenli olarak toplanmaktadır.

Tıbbi atıklar, 1000 C ile 1200 C arasında yakılmakta ve yanma sonucunda hacimsel olarak %95, kütlesel olarak %75 azaltılarak bertaraf edilmektedir. Tüm proses ve sürekli emisyon ölçüm sistemi ile de bacı gazı emisyonları kontrol edilmektedir.

Tıbbi Atık Yakma Prosesi

GENEL İLKELER

• Tıbbi ve tehlikeli atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza indirilmesi esas olup; tıbbi atıkların alıcı ortama verilmesi yasaktır.

• Tıbbi atıkların telikeli ve evsel atıkları ile karıştırılmaması, kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı esastır.

• Tıbbi atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı tıbbi atık üretileri, taşıyıcıları ve bertarafçıları kusur şartı olmaksızın sorumludurlar.

• Tıbbi atık üreticileri, atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdürler.

• Tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum veya kuruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

• Tıbbi atık yönetimiyle ilgili personelin periyodik olarak eğitimden ve sağlık kontrolünden geçirilmesi esastır.

Tıbbi Atık Bertarafı

Paylaş

Bize
Soru Sorun
Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.
İLETİŞİM